29-110

×

29-110
Κωδικός: 29-110

Κατηγορία: Λειψανοθήκες. Tags:

Χαρακτηριστικά

Λειψανοθήκη Ρώσικου Ρυθμού, αντίγραφο 17ου αι.